LIETU TIESĪBAS

konsultācijas, dalība sarunās, palīdzība darījumu slēgšanā, dokumentu sastādīšana, pārstāvība tiesā.