ĢIMENES TIESĪBAS

  • laulības šķiršana, strīdi, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, rīcībspējas ierobežošana - konsultācijas, dalība sarunās, dokumentu sastādīšana, pārstāvība tiesā.