ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

konsultācijas, valsts un pašvaldības iestāžu (VID, VSAA u.c.) lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana iestādē un tiesā, pārstāvība tiesā